In 18 years
In 18 years
We manage 120 databases
We take care of 30,000 business cases
We connect 50,000 contacts
We mentioned 120,000 meetings
In 700,000 lines of code
We sent 90,000,000 messages

History

2020
Covid-19

We are fighting Covid-19 and corruption (secret project). We try to keep a good mood. We implement our new product in several companies in the Czech Republic.

2019
Mercedes-Benz CZ

We are honored to be part of the Mercedes-Benz family in the Czech Republic as well. We create an environment for satisfied customers for automotive partners.

2018
BI

Fokusovanie na BI, implementácie analýzy veľkých dát.

2017
Automotive

BI konzultácie v segmente automotive nám pomohol implementovať DriveBizz veľkému automotive zákazníkovi.

2016
Malé firmy

Spoločnosť sa zameriava výlučne na konzultácie pri nasadzovaní platformy Drivebizz pre malé obchodné a realizačné firmy.

2015
Voice

Rozširovanie platformy DriveBizz. Úprava mobilnej verzie na aktuálne UI štandardy. Vznik platformy VOICE.

2014
Best Business App

Predstavenie platformy DriveBizz a jej prvých modulov, výhra Best Business app – Bussiness wall of fame, začiatok spolupráce so Slovak Telekom.

2013
DriveBizz

Rozhodnutie vytvoriť platformu na poskytovanie SaaS pre zákazníkov cez cloud.

2011-2012
Cloud

Zameranie sa na tvorbu software as a service a cloud služieb pre aktuálnych zákazníkov.

2009-2010
Schengen

Spoločnosť sa začlenila do tímu odborných subdodávateľov pre projekt na ochranu Schengenskej hranice ako dodávateľ distribuovaného informačného systému.

2006-2008
Web aplikácie

Realizácia a spustenie prvej čisto web aplikácie pre dopravný úrad slúžiacej na evidenciu malých plavidiel v slovenskej republike.

2003-2005
Software

Participácia na rôznych projektoch ako subdodávateľ konzultačných prác pre nasadzovanie rôznych software na zakázku.

2002
Zrod firmy

Service

We create and provide software as a service.

Service Icon

Software

Vytvárame podmienky pre nasadenie SW na riadenie procesov. Zameriavame sa na malé obchodné alebo realizačné firmy.

Service Icon

Riešenia

Riešime vnútrofiremné procesy a komunikáciu, CRM, plánovanie, dochádzku.

Service Icon

Moderné technológie

Používame namodernejšie a aktuálne technológie. Po nasadení SW DriveBizz získava firma prehľad a poriadok.

V biznise s...

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Trucks
Netfinancie
Slovak Telekom
ACO
Globsec
BTK
Comfort Clean
Záhrady a závlahy
Proceram
Vaša príležitosť
LZ Cech
Todex
Wealth Effect Management

Ďalší partneri:

Cefra | Cemix | Ghc s.r.o. | Mestav | Národne slavnosti | Náruc n.o. | Scenarterapia | Elengreen | Frisomat | TV nákup | Autoveget | Abrahám - obec | Autopneuservis | Baumit | Ez group | Gaštanová alej | IAG s.k. | Ležovič | Nikashop | Tanková plzeň | Trizuljak | Výskumný ústav vinársky | Ústav molekulárnej biológie SAV Ralen group | MCST a.s. | Dopravný úrad | Thouser slovakai

SonataSW team

Juraj Nemec

konzultant
developer

Juraj Kučerka

developer

Marek Borik

konzultant pre nové projekty
GDPR špecialista

Rastislav Gorč

technická správa

Contact us

If you have questions, comments or are interested in our services, contact us via the form and we will contact you.


Priamy kontakt
Bratislava
SonataSW s.r.o
Racianska 88B, 832 01, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35828943, DIČ: 2021613990, IČ DPH: SK2021613990
Zapísaná v OR o.s. BA I., oddiel Sro, vložka 25806/B
IBAN: SK9583300000002601350494
Praha, Czech Republic
Nemec, Jurkovicova 22, Praha, Czech Republic
Nitra, Slovakia
We are close, contact us
Lučenec, Slovakia
We are close, contact us